USŁUGI GEODEZYJNE

Znaczną część naszej działalności stanowi geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych. Wykorzystujemy najnowsze techniki pomiaru, jak technologia GPS, a także metody tradycyjne.

Oferujemy szybkie i bezbłędne wykonywanie zleceń takich, jak:

  • sporządzanie map do celów projektowych,
  • tyczenie obiektów budowlanych,
  • pomiary realizacyjne,
  • inwentaryzacje powykonawcze (zarówno budynków, jak i innych obiektów budowlanych, np. sieci instalacyjnych czy małej architektury).

Dokonujemy również podziałów działek i wznowień granic nieruchomości.

Usługi świadczymy głównie na terenie województwa małopolskiego, w rejonie Krakowa i jego okolic.