BUDOWNICTWO

 

Nasza firma świadczy szereg usługi inżynierskich, których asortyment ciągle staramy się powiększać. W tej chwili naszą ofertę z zakresu budownictwa ogólnego w skrócie można podzielić na:

- formalności budowlane:

  • uzyskiwanie formalności w imieniu klienta,
  • kompleksowa obsługa budowy w roli inwestora zastępczego (współpracujemy z wieloma grupami wykonawców).

- odbiory:

  • ocena jakości wykonania robót,
  • ocena zgodności wykonania, 
  • ocena prawidłowości doboru materiału.

- kosztorysy:

  • wycena projektowanych obiektów: przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz wykonawcze,
  • wycena istniejących obiektów, bądź ich części: obmiary, wyceny,
  • wyceny przebudów i adaptacji istniejących obiektów.

- termowizja:

  • pomiary termowizyjne jakości ocieplenia obiektu uszkodzeń izolacji (uszkodzenia mechaniczne, zawilgoceni),
  • określanie mostków termicznych.