BADANIA TERMOWIZYJNE

Oferujemy badanie obiektów budowlanych za pomocą kamer termowizyjnych. Na podstawie zdjęć wykonanych w podczerwieni określamy temperatury obiektów, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko znaleźć usterki trudne do wykrycia metodami bezinwazyjnymi. Pomiar termowizyjny daje możliwość obrazowania zarówno części, jak i całych budynków, co pozwala ocenić ich stan w krótkim czasie.

Dzięki badaniom możemy wskazać w szczególności:

  • sposób wykonania oraz jakość aktualnej izolacji ścian oraz możliwość jej poprawy;
  • przebieg rur i kanałów w budynku;
  • szczelność stolarki drzwiowej i okiennej;
  • przecieki z instalacji oraz zawilgocenia wodą opadową bądź podciąganą kapilarnie;
  • jakość izolacji przeciwwilgociowej;
  • przebieg instalacji grzewczych w ścianach.
Szersze informacje na temat termowizji prezentują poniższe artykuły: http://www.e-izolacje.pl/a/9680,badanie-termowizyjne-budynku http://pl.wikipedia.org/wiki/Termografia


Badania odbywają się w sposób nieinwazyjny oraz nieniszczący i nie oddziałują w negatywny sposób na obiekt budowlany.

Wynikiem pomiarów jest termogram (rys. obok), który stanowi podstawę do oceny stanu budynku.

Gwarantujemy terminowe wykonanie prac, zgodnie z obowiązującymi standardami i wiedzą techniczną. Do powierzonych zleceń podchodzimy zawsze w sposób indywidualny. Zachęcamy do korzystania z naszych usług.